שרשר התחיל את ביקורו בהנחת תפילין ותודות לבורא העולם והמשיך ברצון ליישם את המטרה שלשמה הגיע- חלוקת כסף לבאים. 

הוא בחר מבין הקהל מס' אנשים שלהם העניק שטר מזומן הנושא גימיק שלו: על גבי השטרות מוטבע לוגו אישי שלו ולדבריו מי שישמור את השטר בעוד כחודש הוא יגיע שוב ויעניק לו שטר זהה. כך עשה גם בתוכנית "שמש באוויר" של דני חדד שאליו נסע להתראיין (לאחר המפגש הקצר מפאת הזמן בשער העיר) והשאיר באולפן שטר של 200 שקלים, שימסר ע"י דני חדד ואותו שרשר מסר שיכפיל בפעם הבאה שיגיע (השטר יימסר לאחד המאזינים/ות של התוכנית). 

הבהרה: שרשר (איתן) הוא בן אדם פרטי שהגיע ביוזמת עצמו למתחם ועושה זאת מזה כשבועיים במתחמים נוספים, (אינו תושב העיר). למערכת שמשנט, ולהנהלת מתחם שער העיר/והעירייה אין קשר להגעה שלו.

בתמונות שרשר מחלק מס' שטרות מזומן במקום