למרות שפרויקט 'מחיר למשתכן' נערך בחסות משרד השיכון ומדינת ישראל, מסתבר שחלק מהיזמים שזכו במכרזים השונים מרשים לעצמם לצפצף על החוק, תוך השתמטות בוטה ממילוי הוראותיו. 

כך לפחות טוען עו"ד עמנואל יוזוק, ממשרד עורכי הדין יוזוק-מלכין, במסגרת תביעה, נגד חברת נדל"ן בשמם של 79 דיירים, רבים מהם זוגות צעירים, שרכשו מהחברה 45 דירות במסגרת פרויקט 'מחיר למשתכן'.

לדבריו, נאלצו רוכשי הדירות לשלם משכנתא ושכר דירה לאורך חודשים ארוכים, מעבר לתאריך מסירת הדירות המיועד. במסגרת התביעה מתבקש בית המשפט להורות לחברה לפצות כל אחד מהרוכשים במאות אלפי שקלים, ובפיצוי כולל בסך 1,728,924 ש"ח.

לדברי עו"ד יוזוק, החברה זכתה במכרז שנערך על ידי רשות מקרקעי ישראל לבניית 114 יחידות דיור, מתוכן 80 מהיחידות במסגרת 'המחיר למשתכן' – פרויקט ממשלתי המיועד לאוכלוסיות מוחלשות. 

אין זו התביעה הראשונה המוגשת על ידי עו"ד יוזוק נגד חברה קבלנית המאחרת עד מאד במסירת דירות במסגרת פרויקט 'מחיר למשתכן' . תביעה דומה לזו, הוגשה על ידו לפני כעשרה חודשים נגד חברה אחרת על סך של יותר מ-3.7 מיליון שקלים, על שאיחרה במסירת דירות במסגרת פרויקט מחיר למשתכן באותה עיר.

בתביעה הנוכחית, טוען עו"ד יוזוק כי החברה התחייבה למסור לתובעים את דירותיהם לכל המאוחר ב-27 לאוגוסט של שנת 2022, אך בפועל, מסרה את הדירות רק בחלוף שישה חודשים בממוצע. 

על פי הנטען, האיחור הסב למשפחות נזק רב, רבים מהם נאלצו לשלם תשלומי שכירות במקביל לתשלומי המשכנתא, באופן שהכביד על רווחתם הכלכלית, המורכבת בלאו הכי. 

לדברי עו"ד יוזוק, המשפחות סבלו מחוסר ודאות מתמשך לגבי עתיד מגוריהן. לדבריו, רבים מהזוכים התגוררו בישובים מרוחקים, והתכוננו לעבור רק משום שהצליחו לרכוש דירה בעיר. על פי הנטען, בשל האיחור הניכר במסירת הדירות, נמנעו רבים מהם לרשום את ילדיהם למסגרות החינוך השונות, והתקשו להגיע להסדר קבוע מול מקום עבודתם וחלקם נאלצו לנסוע מרחקים עצומים מאחר ורשמו את ילדיהם למוסדות החינוך שבקרבת הפרויקט. 

לדברי עוה"ד יוזוק סעיף 5א לחוק המכר (דירות) קובע מנגנון פיצוי ברור בגין איחור במסירת דירה. על פי חוק, אם הקבלן איחר במסירת הדירות ביותר מ-60 יום (תקופת 'גרייס'), עליו לפצות את הרוכשים רטרואקטיבית החל מיום המסירה הקבוע בהסכם ועד למסירה בפועל, כאשר הפיצוי ישתווה ל-150% מדמי השכירות החודשיים של דירה דומה במיקומה ובגודלה. 

עוד קובע החוק כי הקבלן צריך לשלם את הפיצוי בתום כל חודש בעד אותו החודש, אך למרות הוראות הדין הברורות, בחרה החברה להתעלם מתחינותיהם של הרוכשים, וסירבה בכל תוקף לפצותם, חרף פניות אליה,  ושלא זכו לכל מענה. 

על פי התביעה, החברה הגדילה לעשות וחייבה, בניגוד לדין, את אחת המשפחות בריבית, תוך שהיא מתנה את קבלת החזקה על הדירה, בוויתור על הפיצוי המגיע לה בגין האיחור במסירת הדירה. 

לדברי עו"ד יוזוק, המשפחה פנתה אל החברה וביקשה לאחד את יתרת התשלומים ולהקדים את תשלומם, וזאת במטרה לחסוך עלויות, עקב נסיקת מדד תשומות הבניה. 

החברה אישרה למשפחה להקדים את התשלום, אך כאשר הבינה כי עליה לפצותה בשל האיחור במסירה, דרשה החברה חזרה את הכסף שנחסך, בסך כ-40 אלף שקלים, וכינתה אותו "חוב". על פי התביעה, החברה התנתה את הסכמתה לוותר על ה"חוב", אם המשפחה תוותר מצדה על דרישתה לפיצוי בגין איחור במסירת הדירה, ותעביר לחברה "חוב מופחת" בסך 10 אלפים שקלים. 

על פי כתב התביעה, בכך התנהלה החברה בחוסר תום לב הזועק לשמיים, תוך שהיא מנצלת באופן ציני את פערי הכוחות בינה ובין המשפחה. בכתב התביעה מבקש עו"ד יוזוק מבית המשפט יבטל את ההסכם בין הצדדים, עקב אי חוקיותו, ועקב פערי הכוחות הלא שקולים בין החברה הקבלנית לבין המשפחה שרכשה את הדירה. 

לכתב התביעה צורפה חוות דעת מקצועית של משרד השמאות ניב כרמי, האומדת את גובה דמי השכירות המגיעים למשפחות התובעים. על פי התחשיב, לכל משפחה מגיעים פיצויים הנעים בין 30 ל-45 אלף שקלים בממוצע, ובסך הכול ובמצטבר סך כולל של 1,728,924 שקלים, וזאת ללא תוספת ריבית והצמדה. 

כמו כן, דורשים התובעים החזר הוצאות בסך 18,722 עבור עריכת חוות דעת המומחה, וכן החזר נוסף בסך 10,000 שקלים עבור חיובה הלא חוקי של המשפחה, שקבלת דירתה הותנתה בוויתור על כספי הפיצויים. 

התביעה נדונה בימים אלה בבית המשפט השלום, טרם הוגש כתב הגנה.

עו"ד עמנואל יוזוק ועו"ד רון מלכין ממשרד עורכי הדין יוזוק-מלכין ושות' https://oym.co.il  מתמחים בעסקאות מקרקעין, התחדשות עירונית וייצוג חברות ובודדים בסוגיות משפטיות מתחום הנדל"ן. המשרד נמנה בשנים האחרונות עם משרדי עורכי הדין המובילים את תחום ההתחדשות העירונית בישראל על פי דירוג Dun's 100 של חברת 'דן אנד ברדסטריט'. הניסיון הרב של המשרד בפרויקטים ובהליכים משפטיים, הן בייצוג יזמים והן בייצוג דיירים, מאפשר לו להעניק שירות מקצועי ויעיל ולקדם פרויקטים במסלול המהיר והבטוח ביותר עבור הדיירים.