הקדמה: 

ה' אומר למשה להזהיר את הכהנים ושמירת קדושתם מפני טומאת מת ,לכהן אסור להיות במקום שבו הוא יכול להיטמא למת. רק כאשר מדובר באחד משבעת הקרובים חס ושלום אבא ואמא, בן ובת, אח ואחות או אישה  רק אז יכול הכהן להיטמא , אסור לכהן לשאת אישה גרושה או אישה פסולה.התורה מתייחסת ומזהירה גם את בנות הכוהנים לבל יכשלו בעוון זנות, שכן עובדת היותן בנות למשפחת הכהונה מחייבת אותן יותר.

כמה קדושה לכהן:

המון שנים הייתי אומרת שאין לאישה או לאדם רגיל להיות כל הזמן בבית העלמין אלה חס ושלום אם זה מקרה קרוב אליך , התקופה הזו משונה כל המעברים האלה יום השואה  יום הזיכרון ועכשיו יום העצמאות, כל הזמן חשבתי איך חיים אחרי ? הייתי יושבת ורואה ושומעת על כל הסיפורי הקרב והנה אני מוצאת את עצמי חשופה לפניכם מחכה לחיבוק שלכם.
אתם חושבים הפוך ממני שאני מחזקת אתכם זה אתם שמחזקים אותי ,אמא אחת  אמרה ביום הזיכרון שהיא תופרת לה גלימה מהחיבוקים של כולם...

אמא יש רק אחת:

ועוד אמא אחת אמרה , שאמא לא מפסיקה להיות אמא גם שהבן שלה לא פה, היא שרה ושמחה ביום הולדת בנה אפילו שאינו ומה התקווה של אמא כזו להיפגש עם בנה בעולם הבא לזה היא מחכה ,סיפורים קשים ממלחמה קשה ומלחמות שעברו  שמחברים את כולנו עם אחד בלב אחד ומלך אחד בשמים שמנהל את הכל , אז איך עוברים מזיכרון לשמחה ומאבל ליום טוב, כמו כל יום של אב ואם שכולים פעם בוכה ופעם צוחקת.

שיר יפה ששמעתי:

מי ממית ומי ומחיי ...מי ירפא את ליבי רק תגיד לי מי יחבק אותי ירגיע שאני לא אכנע..         
ימים אלה שאנחנו עומדים עם כולם באבלם יש מצווה שדיברנו עליה שבוע שעבר "ואהבת לרעך כמוך" זה כלל גדול בתורה אמר רבי עקיבא .המצווה זו היא היסוד לכל התורה כולה.כל תורתו של רבי עקיבה מושתת על משפט זה, "בעל התניא" זכותו תגן על כולנו אמר , שאהבת ישראל , צריכה להיות כמו אהבת אחים, שהיא אהבה שאינה תלויה בשום דבר, לא משנה מי הוא ומה הוא ,רק צריך להבין דבר אחד שכולנו בנים של אבא בשמים ולכולנו מציאות אחת לכן צריכה להיות פה רק אהבת חינם וכמו שאבא אוהב את הבן שלו כך אנחנו צריכים לאהוב אחד את השני. רבי ישראל הבעל שם טוב הקדוש זכותו תגן עלינו שאני כל ערב הפרשת חלה מדליקה עבורו נר ומשמיעה את הניגון שלו אמר ואת זה צריך לשנן כל אדם...  כל אדם צריך לדעת שכדאי לו לחיות ״שמונים שנה״ בגבורות בעולם הזה, ובלבד שיזכה לעשות אפילו רק פעם אחת ״חסד״ ליהודי אחר, ואפילו טובה קטנה, והיא תירשם בספר הזיכרונות לפני אבא שבשמים .

ואיך הכל מתקשר אלינו לכל הפרשה :

משה בעלי נתן רעיון מדהים אחרי מות קדושים אמור אחרי שימותו קדושים אמור ...על המתים אל תשמיע אלה שבחיים דברים פשוטים.
צריך לזכור שלאחר מותו של אדם אין לדבר בגנותו, ויש לעסוק רק במעלותיו. הביטוי נוצר מסמיכות הפרשות נוצר משפט שמלמד אותנו המון , אדם הפשוט ביותר יכול להיות קדוש וצדיק אם נדבר עליו רק דברים טובים...

איך מתקדשים:

אז לא רק כהנים מתקדשים גם אנחנו אם נדע איך להתנהל ,נקדש את חיינו ואת מיתנו ונעשה טוב בעולם.
יש סגולה מאוד גדולה להמשיך את השפע ,הרב יאשיהו פינטו שיחי' , קורה לכולם כבר שנים לאנשים לקרוא את ספר דברים בשבת ספר דברים נכתב ע"י משה רבנו בו כל המפתחות ,תודה לאל יש כמה קבוצות שמתפללות לעילוי נשמת בר מזל גם ספרי תהילים וגם ספר דברים עוד מצוות ועוד...

ארבעה מפתחות בידיו של הקדוש ברוך הוא: 

מפתח של גשמים, ומפתח של כלכלה, ומפתח של קברות, ומפתח של עקרות,  אותם מסר אותם הקב"ה לצדיקים, מפתח של גשמים מסר לאליהו, שנאמר אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי , מפתח של כלכלה מסר לנח, שנאמר ואתה קח לך מכל מאכל אשר יאכל, מפתח של קברות מסר ליחזקאל, שנאמר ואמרת אליהם העצמות היבשות , ומפתח של עקרות מסר לאלישע, שנאמר למועד הזה כעת חיה את חובקת בן ". ראוי להביא מה שרמזו הראשונים כי מפת"ח ראשי תיבות, מטר, פרנסה, תחיה,חיה .

פרשת אמור 

גם כוללת גם את דיני חגי ומועדי ישראל. המועד הראשון המתרחש בכל שבוע הוא השבת. "ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש"
איזה כיף לנו שכל שבוע יש לנו חג פרשה חגיגית שמוזכרים בה כמעט כל החגים .'בעל הטורים' אומר, כי בפסוקים אלו נרמז סדר הדלקת הנרות בחנוכה, כדעת בית הלל: בפסוק הראשון שציטטו נאמר "להעלות נר", לשון יחיד, ואילו בפסוק השני נאמר "יערוך את הנרות",לשון רבים מתחילים עם נר אחד, ורק לאחר מכן מוסיפים ומגיעים ל"נרות" רבים "מוסיף והולך" וזה בגלל שחג החנוכה לא מופיע בפרשה אלה רק ברמז !

רק השמים שומרים עלינו שבת שלום.

על הכותבת: 

אסנת אלעזרי בעלת משרד אדריכלות עיצוב פנים יועצת בטיחות אש וחוקרת דליקות .אסנת מדריכת כלות יועצת זוגית מעבירה שיעורי תורה וערבי הפרשות חלה, 

פרשת השבוע מתוך הספר "יפה ותמה" שראה אור לעילוי נשמת בתה בר מזל זכרה לברכה אסנת הקימה עמותה ומפעל חסד "יפה כלבנה ברה כחמה".