שלמה פרל נולד באפריל 1925 בפיינה שבגרמניה. כמה שנים מאוחר יותר, כאשר בית הכנסת המקומי נשרף במהלך פוגרומים בעיר, ברחה משפחתו ללודז' שבפולין. בתקווה להגדיל את סיכוייו לשרוד, נשלח שלמה לגרודנו במזרח פולין, שהייתה באותם ימים תחת שליטה סובייטית, שם נלקח לבית היתומים הסובייטי.

בבוקר שבו פלש היטלר לברית המועצות, העירו את כל הילדים בבית היתומים ודחקו בהם להימלט. שלמה נמלט, הגיע עד העיר מינסק ובה נתפס. הוא היה אז בן 16, הגרמנים כיתרו את הנמלטים בשדה פתוח, הורו להם לעמוד בשורה לשם סקירה וכשהגיע תורו של שלמה שאל החייל הגרמני: "אתה יהודי?".

שנים רבות אחרי המלחמה, סיפר שלמה מביתו בישראל, שלמרות שהסתיר את זהותו היהודית רק כדי לשרוד, חלק ממנו התחבר בסופו של דבר למטרה הנאצית. שהות של ארבע שנים בעולמם של האנטישמים יצרה בו מצב סכיזופרני, סבך של שתי נשמות בגוף אחד. עד סוף ימיו הוא היה ברובו שלמה הציוני, שאוהב את מולדתו ואת עמו, וחלק קטן ממנו נשאר נאצי. כמו שלמה, גם נפש העולם סובלת מסכיזופרניה יהודית-אנטישמית, בעלת היסטוריה ארוכה ששורשיה נטועים בעת העתיקה בבבל.

בבל הקדומה לא סבלה מפיצול ומבלבול, להיפך, אנשיה היו בדעה אחת, כולם היו אגואיסטים פשוטים שהסכימו פה אחד שאין רעיון מוצלח כמו ההתאחדות כדי לנצל את עולמו של הבורא ולמצות אותו עד תום. משנכנס לתמונה אברהם אבינו, נעשה פיצול בנפש העולם. אברהם לא הסכים עם אנשי בבל, הוא חש כי לאחדות יש מטרה גבוהה יותר מקבלת תועלת אנוכית, חומרית, גשמית. מתוך חיפוש ומחקר, גילה אברהם שאחדות היא כוח הטבע, תכונת האלוהים, ושהאחדות בין בני אדם לא נועדה לשמש כמגבר לאגואיזם, אלא תכליתה להיות שופר לאהבת הזולת וממנה לאהבת ה'.

מאז בבל, בכל תקופה היסטורית ישנם עמים בעלי התנגדות חריפה ובולטת במיוחד ליהודים. אלה העמים המפותחים באותו דור, האגואיסטים ביותר, שרעיון אהבת הזולת מבטל את כל ישותם ולכן הם נלחמים בו למוות.

ובכל דור ודור מעביר אותנו הכוח העליון דרך כל הרבדים, מראה לנו סרטים מצמררים של רדיפות המוניות, מעורר סיפורים אישיים מרתקים כמו של שלמה, ומחכה עד שכל יהודי, כל העם היהודי ואחריו כל העולם, יבחר להישאר עם דמות אחת בלבד, דמות אהבת הזולת שתתייחד אתו סופסוף.

כמו שכתב המקובל יהודה אשלג: "בכל אדם, אפילו בחופשי, יש ניצוץ בלתי נודע, התובע התייחדות עם אלוהים. וכשהוא מתעורר לפרקים, מעורר בו תשוקה לדעת את האלוהים או לכפור באלוהים, והיינו הך".