אין ספק שהפלישה לחופי הים של ישראל, היא תופעה קשה שיש להילחם בה. אין ספק גם, שמאבקה של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) בתופעה, הוא מאבק חשוב, שיש לעודדו. חרף כך, תביעת העתק שהוגשה נגד יזם שפתח מרכז גלישה , מעלה סימני שאלה לגבי פעולת פקידי רמ"י, והמידע שעל בסיסו מגישה הרשות תביעות לבתי המשפט בישראל. 

חברה המפעילה שירותי גלישה באחד מחופי הים , הופתעה לגלות, כי המדינה, באמצעות רמ"י, הגישה נגדה כתב תביעה, שבו נטען, כי היא פלשה לשטח ומחזיקה ומשתמשת בו שלא כדין.

בתביעה נדרשת החברה לסלק את ידה מהשטח, להרוס את מבנה הגלשנים המשמש אותה, להשיב את המצב לקדמותו ולשלם לרמ"י דמי שימוש, כולל רווח יזמי, בסכום כולל של כחצי מיליון שקלים. כמו כן, בית המשפט מתבקש להוציא נגד החברה צו מניעה קבוע.

עוה"ד איתי שרף ורגב אלקיים ממשרד עורכי הדין שרף-אלקיים ושות', הגישו בשם החברה ובעליה כתב הגנה, שבו הם הודפים אחת לאחת את טענות רמ"י. 

בכתב ההגנה טוענים עוה"ד שרף ואלקיים, כי על התביעה נגד החברה להידחות מן הטעם של היעדר יריבות. לדבריהם, על רמ"י היה לתבוע את העירייה, שקשורה בהסכמים איתה, וכן את הזכיין מטעם העירייה, שכן הוא זה שמשכיר לחברה את הזכות להפעלת מבנה הגלשנים.

עוה"ד שרף ואלקיים מוסיפים וטוענים, כי החברה מפעילה את מבנה הגלשנים, מכוח הסכמי התקשרות עם הזכיין בתוקף עד לשנת 2031, ולאחר שקיבלה את כל האישורים וההיתרים הנדרשים, לרבות רישיון עסק מהעירייה . כמו כן, לדבריהם, החברה משלמת כדין דמי הקצאת חופים לעירייה, תשלומי מים לתאגיד המים ודמי שימוש והפעלה לזכיין.

באשר לסכומים הנתבעים, טוענים עוה"ד שרף ואלקיים, כי מדובר בסכומים מנופחים ולא פרופורציונאליים, אף בהתאם להחלטות המינהל עצמו. כמו כן, לטענתם, רמ"י לא הבהירה בתביעה מה מקור סמכותה לגביית סכום כלשהו מהחברה, ואף לא צירפה מפת מדידה מעודכנת.

לטענת עוה"ד שרף ואלקיים, והיה אם בית המשפט יקבע, כי על החברה בכל זאת לשלם דמי שימוש או חלק מהם, דבר המוכחש על ידה, הרי שיש להחיל עליה לכל היותר את דמי השימוש החלים על יישובים באזור עדיפות לאומית וכמו כן לקזז מהם את השקעות והוצאות החברה, בהם תשלומי מיסים, ארנונה, תשלומים נלווים לרשויות המדינה ועוד. 

עוד נטען בכתב ההגנה, כי מראשית הקמתה, מקיימת החברה פעילויות רבות למען הקהילה. כך, זה כתשע שנים, היא מפעילה, יחד עם הסוכנות היהודית, את תוכנית "מסע" עבור צעירים יהודים מהתפוצות. במסגרת תוכנית זו כ-20 צעירים יהודים מתנדבים בחברה, ובהמשך הם נקלטים בארץ. 

נוסף על כך, במשך כשש שנים הפעילה החברה תוכנית 'אומץ' לילדים בסיכון, וכמו כן, נבחרת ישראל בגלישת רוח מתאמנת במתקניה.

לטענת עוה"ד שרף ואלקיים, באמצעות התביעה, מנסה רמ"י להילחם את מלחמת החורמה שלה נגד התופעה של פלישות לחופי הים של מדינת ישראל, אולם בתביעה זו היא טעתה בכתובת. לדבריהם, בעלי החברה אינו פולש ובוודאי שאינו אדם מפר חוק. לדבריו מדובר באדם, מלח הארץ, קצין צה"ל ששירת ביחידה מובחרת  וכיום משרת במילואים בלוט"ר .

עוה"ד שרף ואלקיים מדגישים בכתב ההגנה, כי בטרם הגשת התביעה, רמ"י מעולם לא פנתה לחברה בכל דרישה או התראה בגין הפעלת מבנה הגלשנים והשימושים בחוף. על כן הם מבקשים מבית המשפט לדחות את התביעה ולהשית על רמ"י את הוצאות המשפט ושכר טרחת עורך דין.

בד בבד עם הגשת כתב ההגנה, הגישו עוה"ד שרף ואלקיים הודעת צד שלישי נגד הזכיין, בעל הזכויות במקרקעין, ונגד העירייה , שבה הם מיידעים אותם בדבר התביעה שהגישה רמ"י נגד החברה. בהודעה מדגישים עוה"ד שרף ואלקיים בפני הזכיין והעירייה , כי אם תוטל על החברה חבות כלשהי או שיוטל עליה לשלם תשלום כלשהו בגין התביעה, היא תדרוש מהם את מלוא הפיצוי.  

התביעה נדונה בימים אלה בבית המשפט . 

עו"ד איתי שרף ממשרד שרף-אלקיים ושות http://www.se-law.co.il/ עוסק רבות בנדל"ן, ובמשפט מסחרי.