הישיבה התקיימה בהובלת ראש העיר ד"ר עליזה בלוך, סגנית ראש העיר רינה הולנדר, מנכ"ל העירייה יוחנן מאלי, מפקד תחנת משטרת בית שמש סנ"צ אלון וינשטיין וצוותו, ליאור מזרחי ראש מנהלת שיטור עירוני במשרד לביטחון לאומי.  

את הישיבה הוביל מנהל אגף הביטחון, צחי אלימלך בה הציג את פעילות יחידת השיטור העירוני במהלך השנה האחרונה. הוצגו דגשים בעולם הגברת נוכחות עירונית וביצוע פעולות אכיפה בפארקים ובשכונות החדשות, ואכיפה יעודית כנגד עברות עפר בשכונות שנבנות בעיר. 

מנכ"ל העירייה יוחנן מאלי סיכם את הישיבה והדגיש את הנושאים הרלוונטיים בפעילות יחידת השיטור העירוני בתיאום עם המשטרה, לקראת שנת הפעילות 2024. מנכ"ל העירייה מאלי שבח את עבודת היחידה בימי החירום והדגיש את שיתוף הפעולה עם שאר גופי החירום בעיר. 

אגף דוברות עיריית בית שמש