מערכת שמשנט מביעה את צערה ומוסרת את תנחומיה למשפחה היקרה על אובדנה הכבד.יהי זכרו ברוך.