עדכון מטה יהודה 02/06/2020 שעה 23:00:

הודעה להורי תלמידי בית הספר יסודי הר-טוב:

לאור הנחיית שר החינוך, כי כל מוסד חינוכי בו יימצא חולה/ נשא מאומת ייסגר, ביה"ס היסודי הרטוב ייסגר עד לתאריך  10/06/2020.

ביממה האחרונה התבצעו כ-100 בדיקות קורונה בקרב תלמידי ומורי בית הספר אשר היו במגע ישיר עם תלמידה שנמצאה חיובית לקורונה, תוצאות הבדיקות צפויות להתקבל ב-48 השעות הקרובות.

נבדקים שבאו במגע ישיר עם הנשאית החיובית וקיבלו תוצאה שלילית בבדיקה, חייבים להשלים את תקופת הבידוד כפי שהוגדרה ע"י משרד הבריאות.

ראש המועצה האזורית מטה יהודה ניב ויזל פועל מול גורמים בכירים במשרדי הבריאות והחינוך בכדי לאפשר בדיקות לכל התלמידים והצוות החינוכי בבית הספר היסודי הר-טוב באופן מיידי, בכדי למנוע מעגלי הדבקה נוספים.
 
המועצה פועלת מול הגורמים הרלוונטיים בכדי לפתוח מתחם בדיקות בשטח המועצה, תוך תאום מול בית הספר, אשר יהיה אחראי להודיע להורים ולתזמן את הנבדקים.

במידה ומי שלא בא במגע ישיר עם חולה / נשא מאומת יקבל תוצאה שלילית לבדיקת הקורונה, הוא יוכל לחזור לשגרה.

עם קבלת תוצאות כל הבדיקות, יוחלט האם ניתן לחזור ללימודים לפני התאריך 10/06/2020. 

המועצה פועלת לאפשר שגרה תוך שמירה על בריאות הציבור, בכפוף להנחיות משרדי הממשלה.

לילה טוב, בשורות טובות ובריאות איתנה.
ניב בר גיא, ראש מינהל חינוך
דנה צבטלר, מנהלת בית ספר יסודי הר - טוב