פעילות במועדון ותיקי העיר
תאריך: 2024-06-24
שעה: 11:00-13:00
מקום: מתנ"ס 'פסגות השבע'
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב