יוצרות מציאות
תאריך: 2023-12-12
שעה: 20:30-22:30
מקום: בית האומנים, כיכר נוימן, מרכז מסחרי בית שמש הוותיקה
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב