מסיבת חנוכה - מועדון ותיקי העיר
תאריך: 2023-12-11
שעה: 11:00
מקום: מתנ"ס 'פסגות השבע'
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב