הצגת ילדים 'מחזירים את האור'
תאריך: 2023-12-12
שעה: 16:00
מקום: מתנ"ס 'זינמן - לב העיר'
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב