חנוכה במתחם הנינג'ה
תאריך: 2023-12-13
שעה: 12:00
מקום: מתנ"ס 'פסגות השבע'
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב