סדנת אומנת לחנוכה
תאריך: 2023-12-12
שעה: 12:00
מקום: מתנ"ס 'פסגות השבע'
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב