בשעה זו נועדים חברי הכנסת של דגל התורה לפגישת תיאום בלשכתו של גפני בעקבות מכתבו של מזכ"ל אגודת ישראל חנוך זייברט שביקש לפצל את הסיעה בבית שמש תוך 72 שעות. בשעות הקרובות אמורים הם לשגר תשובתם לאגודת ישראל . האםישב שמעון גולדברג על כיסאו של מונטג משה באגף ההנדסה ולהתמנות לסגן ויו"ר ועדת המשנה בוועדה לתכנון ובניה? גם משה אבוטבול , משה מונטג ישראל סילברסטיין, שמואל גרינברג וברילנט ממתינים. אנו נעדכן מיד עם קבלת התשובה.